best free html templates

Redenen mentaal verzuim

Mentaal verzuim sluipend verzuim

Mentaal verzuim kost het bedrijf veel geld omdat de werknemer niet voor de volle 100% functioneert. Voor de werknemer betekent dit een aanloop naar serieus ziekteverzuim met burn out of onbestemde klachten. In het ergste geval kan de werknemer zelfs besluiten om een andere baan te zoeken. Mentaal verzuim kan meerdere redenen hebben maar de signalen zijn hetzelfde. Het is de taak van de werkgever om mentaal verzuim te voorkomen of er iets aan te doen.


Redenen mentaal verzuim

De laatste jaren zijn er vele veranderingen in het bedrijfsleven doorgevoerd die niet voor iedere werknemer makkelijk bij te benen zijn. Moderniseringen zoals efficiënter werken door andere taakverdeling geeft aan sommigen het gevoel dat hun werk, dat ze al jaren naar tevredenheid uitvoeren, uit handen genomen wordt. Indien dit proces te snel gaat of er niet op een juiste manier naar beneden gecommuniceerd wordt kan dit ertoe leiden dat men een lagere productiviteit vertoont door:

  • Klagen en opstandig gedrag
  • Regelmatig kort verzuim, langer in de kantine
  • Minder interesse en inzet voor de taak waardoor verminderde nauwkeurigheid
  • Sneller afgeleid en meer met eigen dingen bezig dan met het werk


Andersom kan de situatie ook zo liggen dat managers de geplande veranderingen niet doorgevoerd krijgen en vastlopen in de communicatie met het topbestuur én de werkvloer.

De oplossing

Werknemers zijn niet onwillig en tegen veranderingen. Zelfs in een onzekere periode is mentaal verzuim onnodig. Als werkgever moet u alleen op een zodanige manier uw veranderingen doorvoeren dat het voor de werknemer voelt alsof hij er soepeltjes doorrolt. Luister naar de werknemer en leg uit waarom een en ander noodzakelijk is. Maak al dan niet gebruik van de ideeën van de werknemer, maar geef ze vooral het gevoel dat ze belangrijk zijn. Om deze en andere psychologische technieken te leren is er een handig e-book over Mentaal verzuim. dat u de moeilijkste situaties de baas leert zijn. Mentaal verzuim is geen onoverwinnelijk probleem. Verlies geen onnodige tijd en bestel nu!

Wat heb ik hieraan als werkzoekende?

Ook als werkzoekende kunt u vervallen tot ledigheid en mentale lamlendigheid. De druk om arbeid te leveren is immers niet aanwezig. Vertaal dit naar uw eigen situatie en ga er mee aan de slag.