free html5 templates

Lengte uitkering

Simpel: Naarmate je langer gewerkt hebt, heb je ook langer recht op een uitkering.

Een WW-uitkering duurt minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden (3 jaar en 2 maanden). Je krijgt een WW-uitkering van 3 maanden als je aan de wekeneis voldoet. Deze uitkering wordt verlengd als je ook aan de jareneis voldoet. Hoe lang de WW-uitkering duurt, hangt af van de tijdsduur die je gewerkt hebt. Hou er rekening mee dat je uitkering kan aflopen vóórdat je een nieuwe baan vindt.


Wekeneis: basisuitkering

Regeltje UWV: Heeft u in 26 van de 36 weken gewerkt voordat u werkloos werd? Dan voldoet u aan de wekeneis. U krijgt een basisuitkering van 3 maanden. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte in die 26 weken.


Jareneis: verlengde uitkering

Meer uitkering krijg je als: Regeltje twee van de UWV: Voldoet u aan de wekeneis én heeft u de laatste 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd ten minste 4 kalenderjaren gewerkt? En heeft u in elk van die 4 kalenderjaren minimaal 52 dagen loon ontvangen? Dan voldoet u aan de jareneis en krijgt u een verlengde uitkering.


Per jaar een maand erbij

Weer een regeltje van de UWV: Voldoet u aan de jareneis? Uw totale WW-uitkering duurt dan in maanden even lang als uw arbeidsverleden in jaren. Bijvoorbeeld 7 jaar arbeidsverleden betekent dat u 7 maanden WW krijgt. De uitkering duurt maximaal 38 maanden.


Maar waarom gemaakelijk als het ook moeilijk kan: Het arbeidsverleden voor de WW berekenen wij met 2 periodes: uw feitelijke en fictieve arbeidsverleden.


En toen werd het echt ingewikkeld. Wij citeren het UWV

Uw arbeidsverleden voor de WW berekenen wij met 2 periodes: uw feitelijke en fictieve arbeidsverleden.


Feitelijk arbeidsverleden

Uw feitelijke arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf 1998 waarin u ten minste 52 dagen per jaar in loondienst bent geweest. Het jaar waarin u werkloos werd, telt niet mee.


Fictief arbeidsverleden

Uw fictieve arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf het jaar dat u 18 werd tot en met 1997. Het maakt daarbij niet uit of u in die periode wel of niet gewerkt heeft.


Totale arbeidsverleden

De optelsom van uw feitelijk en fictief arbeidsverleden is uw totale arbeidsverleden. Voor ieder jaar van uw totale arbeidsverleden krijgt u 1 maand WW-uitkering met een maximum van 38 maanden. 


Berekening arbeidsverleden en duur WW-uitkering

U kunt uw feitelijk arbeidsverleden berekenen met de volgende som: 

. (vul hier in: het jaar waarin u werkloos werd) – 1998 = uw feitelijk arbeidsverleden 

Alleen de jaren waarin u ten minste 52 dagen per jaar in loondienst bent geweest tellen mee in de berekende periode.


Bereken uw fictief arbeidsverleden met de volgende som:


1998 – (vul hier in: uw geboortejaar) - 18 = uw fictief arbeidsverleden


Bereken nu de duur van uw uitkering met de volgende som:


Uw feitelijke arbeidsverleden (in jaren) + uw fictieve arbeidsverleden (in jaren) = de duur van uw uitkering (in maanden, met een maximum van 38 maanden).


Simpel toch?