online web builder

Lengte uitkering

Simpel: Naarmate je langer gewerkt hebt, heb je ook langer recht op een uitkering.

Een beetje van de hak op de tak, maar controllers, accountants en boekhouders zijn allemaal mensen die in de financiële wereld bezig zijn en voor de leek is het vaak nniet duidelijk wat het onderscheid is. Mijn tennismaat is bijvoorbeeld controller, maar ik krijg er nog onvoldoende hoogte van.


Volgens hem is het als volgt:

  • De controller is de financieel-economische deskundige binnen een organisatie. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het beheersen en besturen van de organisatie. Hij adviseert en ondersteunt het management bij het nemen van beslissingen door cijfers inhoud en betekenis te geven. De controller is verantwoordelijk voor het planning en control proces van een organisatie. Kern van de werkzaamheden vormt het verzamelen, ordenen, analyseren en rapporteren van, voornamelijk, financiële informatie ten behoeve van het (bij)sturen van de organisatie door het management. Controlling is dus intern gericht (management) in tegenstelling tot de externe verslaggeving die gericht is op de (financiële) stakeholders. Veel Vacatures voor controllers vindt je tegenwoordig op het Internet in allerlei websites van werving en selectie bureaus
  • Een boekhouder verzorgt de boekhouding van één of meerdere ondernemingen of zelfstandigen. Een boekhouder doet ander werk dan een accountant. Een boekhouder moet zich beperken tot samenstellende werkzaamheden terwijl de accountant een verklaring mag afgeven die iets zegt over de betrouwbaarheid van de gegevens. Voor boekhouder functies kun je het beste zoeken op vacature boekhouder.
  • De accountant is iemand die beroepsmatig zorgt voor het inrichten, leiden, nazien en controleren van boekhoudingen en administraties van instellingen en bedrijven, en daar ook toe bevoegd is. Vaak wordt ook de belastingaangifte verzorgd door een accountant. Accountants werken vaak bij accountantskantoren en de banen daar zijn weer te vinden onder de noemer: Financiele vacature